Ärrbilder

Har du rätt till ärr-ersättning?


Många missar att anmäla "missprydande ärr" till sitt försäkringsbolag efter en olyckshändelse. Har du fått ersättning för en skada på din olycksfallsförsäkring, och skadan har resulterat i ett ärr, kan du få ersättning även för detta. Oftast vill försäkringsbolaget att det går en tid, ett till två år, efter skadan innan de gör en bedömning om ärret är ersättningsbart eller ej. För att kunna fastställa det vill man oftast ha ett nytaget fotografi på ärret, något som försäkringsbolaget också oftast bekostar.


Även om det gått några år efter den ersatta skadan kan du ha rätt att erhålla skadeersättning för missprydande ärr. Tag kontakt med ditt försäkringsbolag, bilderna ordnar Fire Foto, och vi fakturerar direkt till försäkringsbolaget så du slipper ligga ute med den kostnaden.


Bolagen använder mallar för att bedöma om ärret är ersättningsbart och hur stor ersättningen kan bli; även om det är ett litet ärr kan det ersättas, och sitter det på ett synligt ställe är det troligare att det är ersättningsbart.